UNICEF hjelper barn rammet av uroligheter i Kenya

07-01-2008 – Kenyas barn er hardt truffet av de kaotiske tilstandene, som følger i kjølvannet av den siste tidens politiske urolighetene. Situasjonen treffer barn, som i forveien lever under svært vanskelige forhold.

500.000 mennesker har bruk for hjelp

UNICEF ber verdenssamfunnet om bidrag til en akutt innsats for nødstedte barn og familier i Kenya. Omkring 100.000 mennesker er på flukt fra eller direkte berørt av uroligheter, mens opp mot 500.000 mennesker – primært kvinner og barn – vurderes å ha behov for humanitær hjelp. UNICEF vurderer at det er behov for vel 26 millioner kroner til nødhjelp over de neste seks månedene.

Underernærte barn
I forveien er en femdel av Kenyas barn undervektige, og det rapporteres allerede nå om at mangelen på mat, forverrer forholdene kraftig. Tilstanden for de moderat underernærte barna, som bor i de verst truffet områdene, beveger seg mot det kritiske, og antallet underernærte barn ventes å stige generell.

50 barn omkom i flammene
Urolighetene har bredt seg til det meste av landet. Fra slumområdene i hovedstaden Nairobi til landområdene, hvor flere provinser opplever en komplett nedsmelting av lov og orden. Det rapportert om plyndringer, husavbrenninger, massevoldtekter og andre former for voldshandlinger.

Fra sykehusene lyder meldinger om mange barn med vanskelige forbrenninger, og om barn, som er døde av skuddsår, eller er trampet til drepe. I byen Eldoret omkom 50 barn i flammene, da kirken, hvor de hadde søkt tilflukt, ble satt i brann av opprørerne.

Foreldreløse barn gjenforenes
UNICEF arbeider allerede nå sammen med kenyansk Røde Kors om et program, som gjenforener barn med familiene sine i uroprægete områder. UNICEF forutser at antallet barn, som er blitt skilt fra familiene sine, stiger under de nåværende urolighetene, og man overveier nå mulighetene for å utbre programmet til andre deler av landet.

De fattigste er hardt rammet
Behovet for nødhjelp omfatter mat, vann, husly, sanitære forhold, medisin og beskyttelse. Det er også nødvendig å etablere sikre oppholdssteder til barn og mødrene sine for å beskytte dem mot den eskalerende volden. Det har vært atskillige eksempel på seksuelle overgrep mot barn og kvinner i uroherjete områder.

De fleste av ofrene for urolighetene bor i de fattigste områdene av Kenya, hvor kronisk mangel på mat og medisin var et enorme problem, allerede før voldshandlingene brøt ut.

Slik hjelper UNICEF i Kenya:

* Bekjempelse av feilernæring hos barn og gravide, som er flyktet fra de verst truffet områdene.
* Akutte forsyninger av medisin og helsesutstyr til behandling av såre og syke.
* Forebyggelse mot utbrudd av epidemier, herunder vaksinasjon av barn mot meslinger.
* Etablering av sikre oppholdssteder for flyktet barn og mødre.
* Utdeling av 15.000 familiepakker med blant annet tepper, kokeutstyr, såpe og vanndunk. Pakkerne hjelper opp til 100.000 mennesker.
* Rent vann og sanitet til mer enn 100.000 flyktninger.