Tsunamien – tre år etter

26-12-2007 – I forbindelse med treårsdagen for den voldsomme Tsunami i Sørøst-Asia utgir UNICEF en rapport, som oppsummerer de mange framskritt, som er nådd for barn i de berørte områdene.

354 nye skoler
Gjenoppbyggingen av de mange ødelagte skoler har vært en prioritet for UNICEF i de åtte berørte landene. I alt 100 nye skoler står allerede nå klar, og 254 er under oppbygning. Årsaken til at oppbygningen av de mange skoler tar tid, er dels at skolene bygges opp etter tankegangen “build back beter.” Her er det ikke målet å bygge skolene så rask som mulig men å bygge opp et framtidssikret skolesystem i samarbeid med de lokale samfunnene. Av samme grunn er UNICEFs program og finansiering planlagt frem til slutten av 2009.

Malariakamp for 3,5 millioner mennesker
Utover den store fokuset på gjenåpningen av skolene har UNICEFs innsats spredt seg over blant annet helsesprogram, ernæring, rent vann og beskyttelse av utsatte barn. Noen av framskrittene er:

· 59 helsesenter er bygget opp og 115 mer er under konstruksjon.

· Mer enn 20.000 vannforsyninger er gjenopprettet til gagn for 730.000 mennesker

· Utdeling av myggnett beskytter nesten 3,5 millioner mennesker fra malaria

· Psykososial hjelp har hjulpet mer enn 1,2 millioner barn.

Uventet framskritt
Innsatsen etter tsunamien har åpnet mulighet for forbedringer av forhold for barn, som det tidligere ikke har vært mulig å hjelpe. I Indonesia har økt fokus på beskyttelse av utsatte barn gjøre at det nå blant annet finnes barnevennlige rettssaler med tilhørende særlig lovgivning og at flere hundre dommere, politifolk og advokater er blitt utdannet i barns særlige behov.

Langt igjen
Flere mål er nådd, men den enorme oppgaven med å gjenoppbygge de berørte samfunnene fortsetter. Enkelte steder som i Sri Lanka, Somalia og Indonesia møter arbeidet motstand og forsinkes av interne kamper og manglende gjenoppbygging av infrastrukturen.
De fleste gjenoppbyggingsoppgavene er ventes ferdiggjort i 2008 og de siste i 2009.