Stille katastrofer

11-12-2007 – Akkurat nå finner det mer enn 30 katastrofer sted rundt om i verden. Såkalte stille katastrofer, som sjelden når avisenes overskrifter, men som i omfang og menneskelige konsekvenser ofte overgår de katastrofene, vi møter i nyhetene. Her er det det noen få eksempel på de stille katastrofene, som alle har det til felles at barna er de største ofrene.

Tsjad er herjet av en komplisert borgerkrig, hvor forskjellige væpnet styrker både kjemper innbyrdes og mot regjeringens hær. Samtidig opplever Tsjad svært store flyktningstrømmer fra Darfur og Den Sentralafrikansk Republikk. Grensen mot nabolandet Sudan er flytende og flytter seg hele tiden på grunn av kamper i grenseområdet. De væpnede kampene får flere og flere bønder til å gi opp å dyrke jorden. Nå er de i stedet avhengige av nødhjelp.

Landets kaotiske tilstand er begynt å få alvorlige konsekvenser for barna. Særlig i den østlige delen av landet lider et stigende antall barn av feilernæring og overalt i landet risikerer barn å bli innrullert i konfliktene som barnesoldater.

Somalia opplever for øyeblikket den verste humanitære krisen i 16 år. Borgerkrig og voldelige gatekamper har fordrevet hundre tusen mennesker fra hjemmet sitt. Verst ser det ut i hovedstaden Mogadishu hvor det særlig er kvinner, barn og eldre mennesker, som flykter. Og situasjonen blir bare forverret av at mange års tørke fulgt av etter oversvømmelser har skapt en akutt mangel på mat.

Antallet mennesker, som har bruk for humanitær hjelp er steget med 50 prosent siden januar 2007 og er nå oppe på 1,5 millioner. 83.000 tusind barn er feilfødde; 17 prosent i så alvorlig grad at de er døden nær. Oversvømmelsene har medført en kraftig stigning i antallet diare og kolera.

Den Demokratisk Republikk Kongo opplever fremdeles store flyktningstrømmer, selv om det i fjor ble gjennomført et valg. Nesten to millioner mennesker er sendt på flukt – herav knapp halvannen million internt i DR Kongo. Nye kamper øker flyktningstrømmene og gjør det vanskelig å nå fram med nødhjelp.
De nye kampene øker presset på flyktningene og det er fare for utbrudd av kolera- og meslingepidemier. Samtidig med faren for sykdommer og en stigende underernæring er sikkerhetssituasjonen voldsomt forringet. Tusen av kvinner er offer for seksuelle overgrep og av de mange tusentall barn, som er flyktet fra de nye kampene er det allerede rapporter om en stigende bruk av barnesoldater. DR Kongo er fortsatt ett av de verste stedene å være barn og mer enn hvert femte barn dør før de fyller fem år.