Utdannelse

Hvor mange barn går ikke på skolen?

Omkring 93 millioner barn i verden går ikke på skolen. Mer enn halvdelen av dem er jenter. Mindre enn halvdelen av de barna som begynner i skolen, fortsetter til 5. klasse.

Selv om altfor mange barn fremdeles må unnvære skolegang og utdannelse, er det i dag flere barn, som kommer i skole enn noensinne før. I løpet av de siste ti årene er antallet barn, som går på skolen, takket være bl.a. UNICEFs utdannelse-program, steget fra 78 til 85 prosent.
Hvor mange voksenene kan ikke lese eller skrive?

880 millioner mennesker, herav to tredjedeler kvinner, er ute av stand til å lese en bok eller skrive sitt eget navn. Siden 1990 er antallet voksenene, som verken kan lese eller skrive fallet med 16 prosent.

Det ville koste omkring 50 milliarder kroner å realisere drømmen om undervisning til alle. 50 milliarder kroner lyder svimlende, men det er mindre enn det beløpet, som folk bare i Europa spanderer på is på et enkelt år.
Hvor mye betyr en utdannelse?

Utdannelse er nødvendig for å bekjempe fattigdom og for å skape en bedre verden for oss alle. En jente uten utdannelse er mer utsatt for fattigdom, sult, vold, utnyttelse, seksuelt misbruk og slaveri.

Når en jente har gått på skolen, gifter hun seg gjerne litt senere og får færre barn. Barna hennes har større sjanse for å overleve, de sauene mer omsorg og blir bedre utdannet. Hun vil typisk være mer produktiv i hjemmet og bedre betalt på arbeidsplassen. Hun vil være i stand til å beskytte seg selv mot hiv/AIDS og spille en større sosial og økonomisk rolle i samfunnet.
Hva gjør UNICEF?

Omkring 20 prosent av UNICEFs budsjett går til utdannelsesprosjekt og utvikling av barn i sin tidlige barndom. Vi støtter særlig prosjekt, som hjelper jentene til å komme i skole på lik fot med guttene. F.eks. ved å opprette landsbyskoler, så jentene ikke skal langt vekk fra hjemmet for å komme i skole, ved å lage separate jentetoaletter på skolen, så jentenes privatliv beskyttes, og ved å utdanne lærere til å ta hensyn til jentenes behov.