Seksuell utnyttelse

Hvor mange barn utnyttes seksuelt?

UNICEF anslår at 1-2 mill. barn under 18 år årlig utnyttes seksuelt i prostitusjon. I Asia alene er tallet tett på 1 mill. barn. Antallet barn i prostitusjon er størst i India (400-500.000) og Thailand (200.000).
Hvorfor utnyttes barn seksuelt?

Seksuell utnyttelse av barn er direkte knyttet med misbruk i familien, fattigdom og økonomisk utnyttelse. Hoveddelen av ofrene er barn i alderen 13-18 år – særlig jenter – i utviklingslandenes fattige landdistrikter og slumkvarter.

Mange menn tror feilaktig at sex med barn reduserer risikoen for hiv/AIDS. Derfor stiger etterspørselen på stadig yngre jenter og gutter i sexindustrien. Barna betaler med risiko for sitt eget liv og helse.

Hvilke lover finnes til å beskytte barn mot seksuell utnyttelse?

Barnekonvensjonens artikkel 34 og 35 uttrykker svært klart at barn ikke må utsettes for seksuell utnyttelse. Dessuten har de fleste landene forskjellige nasjonale lovgivninger på området.
Hvilke barn er særlig utsatt for prostitusjon?

En undersøkelse fra Sosialhøyskolen i Bombay i India viser, at de fleste av jentene:

* kommer fra fattige familier med mange barn
* er analfabeter
* begynner som prostituerte i 16 års alder
* narret inn i jobben gjennom falske løfter om godt arbeid eller ekteskap
* betjener mellom to og syv kunder daglig
* ikke selv har rådighet over det, de tjener
* står i gjeld til bordeleieren
* lever under trange og uhygieniske forhold
* allerede har abortert et foster
* ikke stoler på politien
* har kjønnssykdommer og etter all sannsynlighet snart vil få AIDS
* gjerne vil ut av prostitusjonen, men vet ikke hvordan

Hva gjør UNICEF?

UNICEF støtter i over 30 land regjeringer og frivillige organisasjoner med forebyggende arbeid og rehabilitering av barn, som er blitt seksuelt utnyttet:

* Utdannelse til jenter er ett av de viktigste redskapene for å forebygge at de ender i prostitusjon. Med en utdannelse er jentene bedre rustet, da de får flere valgmuligheter og et større kjennskap til sine rettigheter og ansvar.
* Rehabilitering av barn, som er blitt seksuelt utnyttet, og som har bruk for jevne til å begynne et nytt liv.
* Innsamling av data, barnerettighetskurser og opplysningsaktiviteter, som setter problemet i fokus i offentligheten.

UNICEF mener at lovgivningen må strammes opp på området, så bakmenn og brukere treffes og ikke barna. Mange lands lover, som gjør prostitusjon kriminell, skjelner ikke mellom barn og voksenene – offer og utnytter. Det betyr at barn straffes mer, enn de beskyttes. Ofte blir offeret for forbrytelsen og ikke forbryteren arrestert og behandlet som kriminell. Dette er spesielt et problem for de barna som selges til prostitusjon. De tvinges til andre land og blir isolert på grunn at et fremmed språk, en fremmed kultur og manglende oppholdstillatelse.