Når barn får barn

Hvor mange 13-19-årige jenter i verden får barn?

Hvert femte barn i verden fødes av en jente, som bare er mellem 13 og 19 år. Jenter i alderen 13 til 19 år setter årlig 15 millioner babyer i verden. Barneekteskap inngås overalt i verden, men de er mest vanlige i deler av Afrika og Sør-Asia.

Mer enn halvparten av alle jenter i en lang rekke land i Afrika, Asia og Latin-Amerika blir tvunget til å gifte seg, før de er fylt 18 år, noe som som regel resulterer i alt for tidlig graviditet. I Kongo er f.eks. 74 prosent av alle jenter fra 15 til 19 år gift, i Niger er tallet 70 prosent, i Afghanistan 54 prosent, i Bangladesh 51 prosent, i Honduras 30 prosent og i Irak 28 prosent.

Hvilke problemer er det typisk ved at barn får barn?

Tidlig graviditet har ofte store fysiske, psykologiske, intellektuelle og følelsesmessige konsekvenser for helt unge jenter og de barna som de føder. Risikoen for å dø i barselseng er langt større for tenåringsjenter enn for voksne kvinner, fordi jentene ikke er nok utviklet. Det betyr at mange barn settes i verden uten en mor.

Helt unge mødre er som regel heller ikke modne nok til å ta seg riktig av de barna de føder. Hit kommer at moderskapet begrenser jentenes frihet og mulighet for å utdanne seg på et tidspunkt, som har stor betydning for sin personlige utvikling. Det får igjen negativ betydning for sine barns oppvekst og muligheter i livet.

Hvorfor får tenåringer barn?

Fattigdom er nok den vesentligste årsaken til at unge jenter gifter sig bort og altfor tidligere blir mødre. Undersøkelser i Irak viser f.eks. at antallet tidlige ekteskap er steget direkte i takt med økte fattigdom.

Tradisjon og uvitenhet er også vesentlige grunner til de tidligere ekteskapene og dermed barnefødsler. Det tradisjonelle ønsket om å beskytte jenter mot graviditet utenfor ekteskap er f.eks. en viktig faktor. En ny UNICEF-undersøkelse viser at 44 prosent av gifte kvinner i Niger mellem 20 og 24 år ble gift, før de var fylt 15 år, av samme årsak. Tidspunktet for ekteskapets inngåelse og valget av ektefelle var for øvrig suverent bestemt av jentenes far.

Voldtekt og seksuelt misbruk spiller også inn i mange tilfeller.

Hva gjør UNICEF for å hjelpe?

UNICEF anser undervisning for å være det beste redskapet i kampen mot tidlig graviditet. Det er viktig å overbevise foreldre om at de skal la døtrene sine gå på skolen i stedet for å bli tidligere gift, så jentene kan lære noe og utvikle seg. Sri Lanka og den indiske Kerala Provins er gode eksempel på dette. Begge steder prioriteres jenters undervisning høyt, og det er samtidig en høy gjennomsnittsalder for inngåelse av ekteskap. Det har endret menns og kvinners måte å erkjenne egne roller og muligheter på, og det har ført til en større forståelse for kvinners rettigheter, enn man finner de fleste andre stedene i Sør-Asia.