Barn i krig

Hvor mange barn er truffet av krig?

Mellem 1990 og 2003 var det 59 større væpnede konflikter i verden. Bare fire av disse krigene involverte flere land. 16 ut av verdens 20 fattigste land har opplevd en borgerkrig gjennom de siste 15 årene. Man regner med at 1,6 millioner barn er drept som følge av krig siden 1990. Kriger og konflikter har tvunget 20 millioner barn på flukt fra sin hjem.
Hva gjør krig mot barn?

Kriger lemlester barn på både kropp og sjel. Barn er ikke bare i fare for å bli såret fysisk av grusomme krigsvåpen som landminer, granater eller kuler. Også psykiske skader utgjør en stor del av krigens gru for barn. Barn, som opplever at sine venner, naboer, søsken, far eller mor blir såret eller drept under krig, merkes for livet. Slike traumatiske opplevelser (voldsomme og skadelige sjokk-opplevelser) kan påvirke barna lenge etter at krigen er slutt. Barna blir redd, får mareritt og stress og frykter framtiden.
Hva skjer det med barn, som får krigstraumer?

Barn med traumer reagerer forskjellig, men noen typiske reaksjoner kan f.eks. være at:

* skamme seg over å være i live
* være pessimistisk
* ha vanskelig ved å konsentrere seg
* lide av mareritt eller ha vanskelig ved å sove
* lide av nervøsitet
* frykte for å bli skilt fra familie og venner
* isolere seg eller bli aggressiv
* lide av hodepine, mangle appetitt og energi

Hvordan kan barna overvinne traumene?

Med enkle metoder kan et barn med krigstraumer hjelpes til å overvinne traumene sine. Ved å fortelle tegne, skrive og spille ut sine følelser og opplevelser under sikre og stabile omgivelser, kan et barn få bearbeidet sin angst og avmakt.

UNICEF hjelper med å rehabilitere barn med krigstraumer og barn, som er blitt fysisk og psykisk handikappede som følge av vold og grusomme opplevelser i krig. I hjelpeprogram utdannes familiemedlemmer, lærere og sosialarbeidere til å støtte og hjelpe de traumatisere barna, så de får mulighet for å vende tilbake til en normal barndom.
Hva er barnesoldater?

Barn dør eller såres på kropp eller sjel i kriger. Noen steder tvinges de også til selv å bære våpen og være soldater i en hær. UNICEF anslår at opp mot 300.000 barn under 15 år er blitt innlemmet i hærer som soldater, slavearbeidere eller sexslaver. Mange av dem blir tvunget til å drepe – eller de blir selv drept.

I visse tilfeller er gutter helt ned til 6-år alder blitt innlemmet som soldater eller med trusler tvunget inn i militære treningsleir. UNICEF anslår at over 10 mill. barn i verden er truffet av traumer som følge av aktiv deltakelse i eller som tilskuere til krig. UNICEF arbeider med hjelpeprogram for tidligere barnesoldater i bl.a. Mocambique, Uganda, Liberia, Sudan og Afghanistan.

Barn lærer om fred og toleranse

Fred-undervisning er et nytt skolefag, som UNICEF har vært med på å sette på timeplanet i land, hvor det har vært krig. Barn i disse landene kjenner bare til krig og vet ofte ikke, hva fred er. Under krigen ble barna undervist i å forherlige krigen. I dag lærer elever fra mange land om fred og toleranse i skolen.
Hva gjør UNICEF for å hjelpe barn i krig?

Under væpnede konflikter forsøker UNICEF å sikre at det blir ytet nødhjelp til de krigsrammede barna og familiene sine.

UNICEF forhandler med regjeringer og opprørsbevegelser på aller høyeste plan for å sikre våpenhviler, så barneorganisasjonen kan rykke inn og vaksinere barna mot smittsomme sykdommer. Under krig er det nemlig særlig stor risiko for utbrudd av farlige epidemier.

I flyktningleirer og krigsherjede områder hjelper UNICEF med å utdanne lærere og opprette midlertidige skoler, så barna så rask som mulig kan vende tilbake til et normalt liv etter krigens avslutning.

UNICEF hjelper med å gjenoppbygge ødelagte skoler. Å få barna i skole er en av de viktigste forutsetningene for at de kan vende tilbake til en normal tilværelse og unngå store psykiske traumer etter de voldsomme opplevelsene.

UNICEF arbeider for å få demobilisert av så mange som mulig de flere hundredetusinde barn, som er tvunget til å delta i kriger Jorden rundt.

Barneorganisasjonen tar seg av tidligere barnesoldater og hjelper dem med å finne familiene sine og med å vende tilbake til en normal tilværelse.