Om barn

Hvor mange barn er det i verden?

Det lever mer enn 6,2 milliarder mennesker i verden. Av dem er 2,2 milliarder barn under 18 år. 1,9 milliarder av barna bor i utviklingsland, og en milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen av alle verdens barn.
Hva er et barn?

Et barn er et menneske under 18 år, med mindre barnet lever i et land, hvor man ifølge loven blir myndig i en tidligere alder.

Hvor bor de fleste barna?

Det bor:

* 594 millioner barn i Østasia og Stillehavsområdet
* 585 millioner barn i Sør-Asia
* 340 millioner barn i Afrika sør for Sahara
* 192 millioner barn i Latin-Amerika og Karibia
* 153 millioner barn i Midtøsten og Nordafrika
* 108 millioner barn i Sentral-og Østeuropa

Hvilke farer utsettes barn for?

Millioner av verdens barn utsettes for hardt barnearbeid, seksuell utnyttelse, krig og vold eller et liv som gatebarn. De fleste av disse truslene mot barndommen springer ut av fattigdom. UNICEF arbeider i 155 av verdens land for å sikre barn rett til et en god og trygg oppvekst.
Hvilke framskritt er det skjedd for barn de siste 50 årene?

* I dag overlever dobbel så mange barn under fem år som i 1946.
* 75 prosent av verdens barn er vaksinert mot de seks mest utbredte og livsfarlige barnesykdommene.
* 85 prosent av verdens barn i den skolepliktige alderen begynner i grunnskole.
* I nesten 100 av verdens land har hele befolkningen adgang til rent vann og skikkelige sanitære forhold.