Miljø

Det er alltid barn som venter på å få en fadder. Å få en norsk fadder for et barn i Uganda, Kenya eller Thailand kan betyr forskjellen mellom et liv i fattigdom og et liv med muligheter. Et fadderskap hjelper barnet med omsorg, utdannelse, opplysning, stimulering og tillit – samtidig som barnet kan bli i sin egen kultur og miljø . Som fadder gir man barnet sitt denne muligheten for noen kroner om måneden.

Fadderordningen sikrer istedet at pengene blir brukt til å skaffe de fornødenhetene barnet har bruk for enten direkte eller indirekte gjennom det lokale samfunnet. Hvert barn hører under en lokal medarbeider som løpende sjekker og sørger for det enkelte barnets behov.