Katastrofal mangel på data om grønlandske barns vilkår

01-11-2007 – “UNICEF Danmark er som vokter av FNs barnekonvensjon rystet over forholdene for barn på Grønland, som de ble presentert i DR program Flugten fra Grønland”, utttaler Unicef Danmarks generalsekretær Steen M. Andersen. “Det er åpenlyst for enhver at det er behov for forbedringer for de utsatte barna.”

Sendingen bekrefter problemer påtalt av FNs barnekomité
Historiene som ble presentert i programmet Flugten fra Grønland bekrefter problemer, som FNs barnekomité påtalte overfor den danske regjeringen i 2005.

FNs barnekomité anbefalte i 2005 den danske regjeringen å forholde seg til de store problemene, som er med blant annet spedbarnsdødelighet, feilernæring og selvmord blant barn og unge på Grønland.

Bedre kunnskap styrker innsats overfor barn
Overordnet peker på FNs barnekomité at det er et svært begrenset omfang av data og kunnskap om de grønlandske barnas situasjon, og dermed er det vanskelig å vite om FNs barnekonvensjon reelt blir etterlevd for barna på Grønland. FNs barnekomité anbefaler derfor myndighetene å styrke datainnsamlingen av barns vilkår og rettigheter.

“Den viktigste forutsetningen for å ta fatt i problemene er å vite hva problemene er, og hvor store de er. Det er en oppgave, UNICEF har mange års erfaringer med fra den tredje verden”, forteller Steen M. Andersen.

Oppfølging på anbefalinger
Derfor oppfordrer Unicef Danmark myndighetene til å følge FNs barnekomités anbefalinger. “Vi ser frem til at myndighetene har reagert på anbefalingene, så det er skjedd forbedringer, når den danske regjeringen 17. august 2008 inngir sin neste rapport til FNs barnekomité”, sier Steen M. Andersen. “Det er utrolig viktig raskt mulig å få kartlagt problemenes omfang, så forbedringer for de grønlandske barnas vilkår og rettigheter kan planlegges og gjennomføres, som FNs barnekomité forventer det. Barna kan ikke vente.”