Hvorfor er fadderbarnet mitt nå yngre enn i fjor?

Faktisk er det mange familier som ikke holder styr på når barna deres blir født. Ofte er det ikke noen offisiell registrering av fødselen for ikke alle land har et effektivt system for å registrere borgerne. Dessuten skal det ofte betales gebyrer for å få registrert barnet sitt og det kan innebære lang transport å komme til de stedene hvor fødselsregistreringen foregår.

Foreldrene forsøker noen ganger å huske datoene selv, men ofte opplever vi at familiemedlemmene er uenige om datoen.

Forvirringen øker når land bruker andre kalendere enn vår, spesielt den tradisjonelle kalenderen som følger månen fram for solen. Hvis foreldrene f.eks. husker at barnet ble født x antal dager etter fullmånen vil den dagen naturlig falle på forskjellige datoer fra år til år. Så selv om foreldrene kjenner barnets fødselsdag kan det være vanskelig for våre frivillige eller ansatte å konvertere den til kalenderen vår.

Tingene kompliseres ytterligere siden det er det noen områder i visse land, f.eks. i Kina, hvor barn regnes for å være et år ved fødselen. Alt i alt gjør disse forholdene det vanskelig å rapportere mange fadderbarns presise alder.