Gjennombrudd i hiv/AIDS kamp i Zimbabwe

06-11-2007 – Mens hiv/AIDS problemet i Afrika fremdeles langt fra er under kontroll, viser nye tall fra Zimbabwe at god koordinasjon og en målrettet innsats virker.

Færre gravide smittes
Andelen av hiv-smittet gravide kvinner er falt med 31 prosent siden 2002. I 2006 var 17,7 prosent av gravide kvinner hiv-positive mot over en fjerdedel i 2002. Helsedepartementet i Zimbabwe har også nettopp offentliggjort at andelen av hiv-smittet i alt er falt til 15,6 %.

Endring i atferd
Den store framgangen i kampen mot hiv/AIDS er resultatet av at det er lykkes å endre spesielt de unge seksuelle atferden. Fallet blant gravide kvinner i alderen 15-24 år er helt oppe på 38 prosent. “Unge har færre partnere og bruger flere kondomer” sier UNFPAs representant i Zimbabwe Bruce Campbell. “De har forstått budskapet, endret atferden sin, og oppfører seg nå mer sikkert. Nå må vi fortsette med å sikre at de nasjonale hiv-forebyggelse-programmene når enda lengre ut”.

Zimbabwe som foregangsland
Zimbabwe var ett av de første landene, hvor man lanserte en nøye planlagt atferdsstrategi – en strategi hvor nettopp færre partnere og flere kondomer var i sentrum. Under ledelse og koordinasjon fra det nasjonale AIDSen råd har UNICEF vært med på å utbre disse budskapene både i og utenfor skolene. Noen av midlene har vært å sikre jentene mer innflytelse, utdanne lærere og andre forbilder og utbre budskapet via sport. Sportsaktiviteter er en av de måtene UNICEF og andre organisasjoner bruker til å utbre informasjon på i flere afrikanske land.

Vilje til framskritt
Også UNICEFs representant i Zimbabwe er imponert over den nye framgangen. “Innbyggerne i Zimbabwe har atter vist at de har både vilje og kunnskap til å vinne over hiv/AIDS og andre årsaker til høy barnedødelighet” forklarer Dr. Festo Kavishe, som imidlertid også framhever at man fortsatt skal prioritere både forebyggelse og behandling i Zimbabwe.

Fremdeles mange uten behandling
To tredjedeler av smittet i landet er fremdeles ikke i behandling og den samlede hivet/AIDS innsats har bruk for midler utenfra, før dette tallet kan falle vesentlig. I den forebyggende behandlingen som skal forebygge at mødre smitter sine ufødte barn ser tallene enda verre ut. Til tross for at denne behandlingen er billig og er blitt bredt ut til flere steder i landet, så fikk bare 8.500 hiv-smittet gravide kvinner ut av 98.000 i fjorer tilbud om den livsviktige behandlingen.

Godt og dårlig tall
“Der er ikke tvil om at det kraftige fallet er godt nytt” sier WHOs representant” men 15,6 prosent av en befolkning, som er smittet med hiv/AIDS er fremdeles for mye og på ingen måte beroligende. Tvert imot må vi utnytte denne positive innstillingen hos ungdommen og fortsette arbeidet med enda flere ressurser og mer energi.”