Fremskritt for verdens barn

10-12-2007 – En ny UNICEF rapport “Progress for Children: = A World Fit for Children” gir omfattende data om framskritt mot 2015-målene for verdens barn. Rapporten viser blant annet at antallet barn, som ikke går på skolen, er falt markant.

Flere barn i skole
Alene fra 2002 til 2006 er antallet barn i grunnskolealderen, som ikke går på skolen, fallet fra 115 millioner til 93 millioner. Det svarer til et fall på 20 prosent. I mer enn 60 utviklingsland går minst 90 prosent av barna nå på skolen.

UNICEFs innsats
Den store stigningen i antallet barn i skole skyldes særlig en økte innsats på følgende områder:

* Støtte til trening og videreutdanning av lærere
* Levering av skolematerialer
* Rent vann og sanitet til skoler
* Midlertidig skolegang til barn i katastroferammede land
* Hjelp til å bygge opp fattige lands skolesystem
* Politisk press for avskaffelse av skolegebyrer

Mer likestilling
Selv om jenter fremdeles blir diskriminert på en lang rekke områder, er kjønnsforskjellen blant skolebarn synkende. To tredjedeler av verdens skoler har nå likestilling mellom kjønnene i grunnskolen. Antallet jenter, som blir omskåret, er falt jevnt gjennom de siste 15 årene, liksom antallet jenter, som blir bortgift som barn, er falt.

Fall i barnedødeligheten
Siden 1990 er antallet dødsfall blant barn under fem år falt med 24 prosent, fra nesten 13 millioner i 1990 til 9,7 millioner i 2006. Det drastiske fallet i barnedødeligheten, som ble offentliggjort i september, følges i “Progress for Children” opp med konkrete bud på noe som skal til for å redusere barnedødeligheten ytterligere på verdensplan.

Rapporten dokumenterer blant annet at følgende konkrete initiativ har brakt barnedødeligheten markant:

* Fra 1990 til 2004 fikk mer enn 1,2 milliarder flere mennesker adgang til rent drikkevann
* Fra 1996 til 2000 steg antallet barn, som utelukkende ble ammet de første månedene av livet sitt, i en lang rekke land verden over. I syv afrikanske land steg antallet med 20 prosent.
* Antallet barn, som sover under insektmiddelbehandlet myggnett, er steget i land med malaria. I mange land er bruken av myggnett mer enn tredoblet
* Alene fra 2004 til 2005 er antallet hiv-smittet gravide kvinner, som får hjelp til å forebygge hiv-smitte fra mor til barn, steget fra 7 til 11 prosent i den fattige delen av verden.
* Antallet hiv-smittet barn, som kommer i behandling, er også steget verden over.
* Antallet barn, som får tilskudd med A-vitamin, er mer enn fire ganger så stort som i 1999. A-vitamin styrker barnas immunforsvar og reduserer risikoen for at barnet dør av helt banale sykdommer som f.eks. diare eller luftveisinfeksjoner

Lang vei enda
“Progress for Children: = A World fit for Children” viser også at det er lang vei enda mot målet om å sikre at alle barn på kloden får oppfylt sine mest grunnleggende rettigheter. Noen av de barske statistikkene, som ikke er noen grunn til å feire, er for eksempel:

* Selv om antallet underernærte barn er falt fra 32 til 27 prosent i utviklingslandene siden 1990, lider et alarmerende høyt antall barn – 143 millioner – fremdeles av underernæring.
* Altfor få barn får behandling mot de store barnedreperene som for eksempel lungebetennelse og malaria.
* Mer enn 500.000 kvinner dør fremdeles hvert eneste år av komplikasjoner under graviditet eller fødsel.
* Mer enn 1,5 millioner barn dør fremdeles av diarésykdommer hvert år, på grunn av mangel på rent vann og sanitet samt dårlig hygiene
* I mange land er nye hiv-infeksjoner kraftig konsentrert blant unge. Unge mennesker sto for 40 prosent av de 4,3 nye tilfellene av hiv-smitte i 2006. Flertallet av disse unge manglene stadig helt grunnleggende kunnskap om hiv og AIDS