FNs barnekonvensjon fyller 18

20-11-2007 – 20. november samles barn og unge verden over med UNICEF for å feire FNs barnekonvensjons 18 års fødselsdag. Ved feiringen framhever UNICEF de viktige forskjellene konvensjonen har hatt for millioner av barn og oppfordrer til ytterligere forbedringer for verdens barn.

“Mange av nåtidens barns liv forteller historien om enorme forbedringer skapt på bakgrunn av FNs barnekonvensjon”, forteller Anne Mette Friis, sjef for barne- og ungdomsarbeidet hos Unicef Danmark. “I løpet av de siste to tiårene har millioner fått adgang til utdannelse, og færre dør av sykdommer, som kan forebygges.”

Store framskritt på verdensplan …
Verdenssamfunnet har over de siste 18 årene vært vitne til en lang rekke framskritt for barn. barnekonvensjonen styrket kampen for utdannelse til alle verdens barn. Spesielle program for barn gjort foreldreløse av hiv/AIDS og andre utsatte barn er blitt opprettet. Avskaffelse av betaling for undervisning har åpnet opp for skolegang for millioner av barn, som tidligere har vært utelukket. barnekonvensjonen har også lett til en ny forståelse for viktigheten av skolegang under konflikter og naturkatastrofer.

Barnedødelighet er blitt redusert markant over de siste to tiårene. I 1990 døde omkring 13 millioner barn, før de fylte fem år. I 2006 var antallet falt til 9,6 millioner. “Det er fremdeles et uakseptabelt tall, særlig når mange av dødsfallene kunne være forebygde, men det er ikke desto mindre et stort framskritt”, utttaler Anne Mette Friis.

… men fremdeles langt til mål
Til tross for de framskrittene som er oppnådd, er det fremdeles langt til mål, før alle barn kan få oppfylt rettighetene sine.

Omkring 27.000 barn under fem år dør fremdeles hver dag, primært av sykdommer som kan forebygges; hvert 3,6 sekund dør en person av underernæring – i de fleste tilfellene er det et barn under fem år; malaria dreper et barn et sted i verden hvert 30. sekund; flere enn 15 millioner barn har mistet moren sin eller begge foreldre pga. AIDS; flere enn 2 millioner barn levde med hiv eller AIDS i 2006.

UNICEF appellerer til alle regjeringer om å sette barns rettigheter høyt på den nasjonale dagsordenen ved å styrke de sosiale systemene og juridiske rammer og ved å sikre tilstrekkelig finansiering til dette.