Ekspertene sier

Marie Thorsted Egerod

Hva er det viktigste i barndommen?
Jeg synes at det er viktig at man som barn er et barn. At man føler seg trygg og godt passe, der hvor man er. Man skal ha tid til gøy og lek med mulighet for skolegang. Man skal føle seg verdsatt og elsket. Miljøet omkring en skal være lærende på en måte, som ikke er avstraffende eller voldelig. Man skal vokse opp med et god selvtillit, en god utdannelse og ikke minst noen, som støtter en gjennom livet.

Hva kan man gjøre for å forbedre barns vilkår?
Alle barn skal kjenne til rettighetene sine, og det skal mer fokus på emnet. Man kan også gi penger til UNICEF og sikre barns framtid.

Johannes Skjold Græsbøll Ottesen

Hva er det viktigste i barndommen?
Det viktigste i barndommen er at barnet opplever nærhet. Nærhet kan være til stede på mange måter. For eksempel i form av kjærlighet, vennskap, familie eller gode opplevelser.
Hvis barnet opplever nærhet, blir han eller hun samtidig også i besittelse av noen av de andre tingene, som er viktige ved barndommen, slik som trygghet og fellesskap.

Hva kan man gjøre for å forbedre barns vilkår?
Det er viktig hele tiden og i alle de sammenhengene hvor det er mulig og naturlig, å medvirke til å skape større oppmerksomhet omkring barns rettigheter og vilkår samt mangel på samme. Det kan foregå via opplysning, foredrag, gjennom artikler samt radio og TV sendinger og gjennomføring av relevante prosjekt. Det er viktig hele tiden å vite at uansett hvem du er, og hvor du kommer fra, kan du alltid gjøre en forskjell.

Monja Fathima Sahra Brink

Hva er det viktigste i barndommen?
Jeg mener at det viktigste i barndommen er at man har en familie, man kan stole på, og som alltid støtter en 100 prosent. Jeg mener også at uten en god og ordenlig familie, har man ikke et stabilt grunnlag for en barndom i trygge rammer. Dessuten er jeg av den oppfatningen at et barns skolegang er altavgjørende for framtidige muligheter. Derfor er det svært viktig at man legger vekt på gode folkeskoler, og på at alle verdens barn kan få en god skolegang.

Hva kan man gjøre for arr bedre barns vilkår?
Det er et faktum at barns vilkår mange steder i verden er elendige. Jeg mener at det er hele verdens ansvar at bedre vilkårene! Dessverre er barns vilkår ikke noe av det, som står øverst på de politiske dagsordenene, og presis dette er et problem. Derfor mener jeg at det er viktig med opplysning! Opplysning skal gå begge veier, så både verdenssamfunnet og de utsatte barna blir bekjent med problemet.

Fabian Clement Harlang

Hva kan man gjøre for arr bedre barns vilkår?
Det viktigste i barndommen, synes jeg, er å få lov til å leke og være barn. Leve i en trygg familie, som gir en kjærlighet, viser respekt og ikke stiller for store krav til en. Få mat på bordet og ha muligheter for å lære og gå på skolen, så man senere i livet kan få en utdannelse og greie seg på eget hånd.

Hva er det viktigste i barndommen?
Oppfordre folk og regjeringer til å gi penger til UNICEF, så alle de fattige barna rundt om i verden ikke lengre skal sulte eller utsettes for barnearbeid, men derimot bare leke og være barn. Alle burde også leve trygt, komme i skole og ha gode venner.

Anis Basim Moujahid

Hva kan man gjøre for arr bedre barns vilkår?
Å få en utdannelse og ha et godt “barneliv” med lek og fritid og ikke føle seg presset til noe.

Hva er det viktigste i barndommen?
Man skal sette dem i skole og sikre at de får en utdannelse.

Sarah Mogensen

Hva er det viktigste i barndommen?
Barns rettigheter skal sikres, og barnet skal fremfor alt føle seg trygg. Alle barn er likt, og alle barn skal ha adgang til skole og kunne omgås sosialt med andre barn og ha tid til fritid og lek.

Hva kan man gjøre for at bedre barns vilkår?
Du kan selvfølgelig gi penger til UNICEF, men det er også mange andre måter å hjelpe på. Du og klassen din kan f.eks. gjøre det til et prosjekt å samle inn penger eller f.eks. selge julemerker

Ole Kyed

Hva er det viktigste i barndommen?
Det viktigste i barndommen er å føle seg sett, hørt og imøtekommet med sine unike behov i trygge rammer og omgivelser. Å bli utfordret og inndratt i overensstemmelse med fysiske, følelsesmessige og intellektuelle forutsetninger.
Å inngå i relasjoner og sammenhenger, som styrker kompetanse og evne til selvstendig å ta ansvar.

Hva kan man gjøre for at bedre barns vilkår?
Arbeid politisk bevisst på alle nivå, hvor barns rettigheter kompromitteres og sikre at barn inndras og gis mulighet for å ta modenhetsmessigt passende ansvar.

Arne Lindahl

Barnelege (spesialist i pediatri)
Hva er det viktigste i barndommen?
Kjærlighet, trygghet og helse. Beste udviklings- og utfoldelsesmuligheter, respekt, anerkjennelse og sosialt samspill.

Hva kan man gjøre for at bedre barns vilkår?
Ha nært samarbeid mellom foreldre, skolere og institusjoner, helsestell, nærmiljø, kommunal forvaltning og politikere. Få en desidert barnepolitikk. Lytte til barn og unge. Sikre fred, beskyttelse, dekning av materielle behov, helse, sosial rettferdighet, utdannelse og miljøvern.

Helle Rabøl Hansen

Cand.jur. Tilknyttet “AMOK-antimobbekonsulenterne”
Hva er det viktigste i barndommen?
Retten til trygghet, beskyttelse og lek

Hva kan man gjøre for at bedre barns vilkår?
Vi voksenene skal gi rettigheter fra oss, og sette behovene våre i annen rekke

Ingrid Leth

Lektor i klinisk barnepsykologi ved Københavns Universitet, cand. psych. Tidligere UNICEF senior meldinger i Child Protection
Hva er det viktigste i barndommen?
Grunnvilkåret er at et barn vokser trygt opp omgitt av en omsorgsfull familie, som har mulighet for å oppfylle barns grunnleggende fysiske og psykiske behov, støtte utviklingen dets gjennom lek, plikter og utdannelse – i et rettssamfunn med fred.

Hva kan man gjøre for at bedre barns vilkår?
Se på verdens med et ekte barneorientert perspektiv. Hvordan skal vi innrette samfunnet, lovgi, helbrede, beskytte og utdanne, så det passer til barns behov? Med et slik perspektiv og med barnekonvensjonen ville vi kunne lage en bedre verden – for alle mennesker