Antallet mennesker i slummområder eskalerer

For første gang i historien bor det nå flere mennesker i byene enn på landet. Særlig storbyene i utviklingslandene vokser eksplosivt og det finnes nå millionbyer hvor over halvparten av innbyggerne bor i slummer under usle kår.

Prognoser forutsier at antallet mennesker i slumområdene stiger markant. Det forventes at to milliarder vil leve i slummer i 2030.

Som eksempel kan nevnes Nairobi. Fra 1999 til 2007 vokste antallet innbyggere fra 2,1 til 8 millioner. Nesten 60 % (4,3 millioner) bor i ubeboelige hjem.

Årsaken til veksten skyldes en kombinasjon av høy fødselsrate og skubb fra landområdene. Folk flytter ganske enkelt til byene i håp om å komme vekk fra den harde fattigdommen. For å få en utdannelse, en jobb og et liv uten sykdom og konflikter.

Utfordringene i storbyenes slum vokser

Overordnet sett er problemet i slumområdene det samme som i landområdene. Barna fastholdes i et liv i fattigdom, for rettighetene deres krenkes og de har bare få muligheter for å utvikle seg.

Det er mange forskjellige utfordringer som blant annet gjør at:
1) Barna ikke får en utdannelse. Dels fordi det ikke er nok skoler, dels fordi foreldrene deres ikke har råd til å sende dem på skole.
2) Forholdene er uhygieniske. De færreste hjem har vann og i flere områder skal flere hundre dele samme toalett.
3) Barn er underernærte. På grunn av familienes dårlige økonomi, får barna ikke nærende mat. I f.eks. slumområdene i Kenya er 35 % av barna mellom 15-17 måneder underernærte.
4) Risikoen for smitte er stor. Kombinasjonen av de uhygieniske forholdene, den ekstreme befolkningstettheten samt mangel på legehjelp, bevirker at smittefaren er høy.
5) Barn er ofre for kriminalitet. De utsettes ikke bare for kriminalitet, men blir selv kriminelle på grunn av de harde livsvilkårene.