Afghanistans barn lever i konstant fare

26-10-2007 – Krigshandlinger, selvmordsbomber og angrep på skoler er en del av hverdagen for millioner av barn i Afghanistan. Barnas livsvilkår er så kritiske og farefulle at UNICEF nå slår alarm.

Barnas sikkerhet forverres
Seks år er gått siden Taliban-styret mistet makten i Afghanistan. I mellomtiden har befolkningen fått mer frihet og det er skapt betydelige framskritt innen helse, ernæring og utdannelse. Men det er lang vei enda. Afghanistans barn vokser opp i et ustabilt og krigsherjet samfunn, og den siste tidens opptrapping av konfliktene bidrar bare til å forverre barnas sikkerhet og sette de hardt tilkjempet framskrittene over styr.

900 barn dør hver dag
Det fremgår av rapporten “Child Alert Afghanistan”, som UNICEF utgir i dag, og den er en rystende skildring av den barske hverdagen for millioner av barn i Afghanistan. I fjor døde nesten 900 barn hver dag. Noen er tilfeldige og uskyldige offer for veisidebomber, landminer og andre krigshandlinger. Mange andre barn dør som følge av et katastrofalt helsesystem.

“På tross av et vell av planer og forslag, prosjekt og partnere og støtte fra mange land, som arbeider for å skape fred og framgang i Afghanistan, har jeg vært vitne til en sprekk i sikkerheten, som resulterer i at flere og flere skoler må lukke og at flere og flere barn blir drept”, sier rapportens forfatter Martin Bell, som tidligere har vært krigskorrespondent for BBC.

Martin Bell besøkte Afghanistan for annen gang i juli og august i år. I rapporten forteller han blant annet om en seks-årig gutt, som ble narret av Talibaner til å bære en bombevest, som “ville spre ut blomster, hvis han trykket på en knapp.” Misjonen mislyktes, fordi gutten ble forvirret og søkte hjelp hos afghanske soldater.

Skoler under angrep
Og det er langt fra et enestående eksempel. Mange barn utnyttes av opprørsstyrkene. Guttene blir rekruttert som barnesoldater, selvmordsbombere og tjenestefolk, mens jentene blir utnyttet seksuelt og brukt som gratis arbeidskraft.

Under Taliban-styret måtte jenter ikke gå på skolen. Nå er forbudet opphevet og antallet jenter, som går på skolen er steget dramatisk i løpet av de siste fem årene. Alene i år er 6 millioner barn begynt å gå på skolen, sier Uddannelsesministeriet i Afghanistan.

Men denne flott framgangen trues av opprørsstyrkenes hyppige angrep på jentenes skoler. Alene i første halvdel av 2007 er 44 skoler blitt angrepet. Mange foreldre er derfor begynt å holde barna sine hjemme. Ett far uttrykker frykten sin slik: “Det er bedre for barna mine å være i live, om det så betyr at de må leve som analfabeter.”