Fadder

Å bli fadder for et barn

– Som fadder for et barn er du med på å gi et barn en god og trygg barndom, en oppvekst med en familie, en utdannelse og en god start på livet.

– For få midler kan du gitt et barn et godt liv og følge dets utvikling. Gjennom fadderskapet opplever barna at det er mennesker av kjøtt og blod som interesserer seg for deres liv og utvikling. Det kan bety mye for barn, som ofte ellers har vært overlatt til å greie seg selv.

– Utdannelse er et viktig skritt på veien mot et verdig liv for alle barn, og når du blir fadder er du med på å støtte skolegang – herunder opplysning om AIDS og andre sykdommer.

– Som  fadder sikrer du at ett barn får nok mat og får gå på skolen.

– Det er alltid barn som venter på å få en fadder, å bli fadder betyr at du utgjør en stor forskjell i et barns liv.

Les også: Hvorfor bli fadder?

Ord fra fadderne:

“Fadderskapet vårt er noe min sønn Jens kan ta og føle på, og noe som er enda viktigere, noe som kommer til å endre Aladjis framtid .
Faktisk er det slik at det ikke bare er ett barn man hjelper ved å bli fadder, ved å hjelpe et barn vil barnet i frentiden hjelpe hele landsbyen sin.
Peter Mygland har vært fadder til Aladji i Senegal siden 1999. Han har besøkt ham to ganger, senest i februar 2007 sammen med sønnene Valdemar og Julius.

“Gjennom fadderskapet mitt blir mine egne barn bevisste om at det er nødvendig å hjelpe andre barn, som ikke er like privilegerte. Jeg synes det er viktig at de vet at det er barn i andre deler av verden, som skal gå 10 km for å hente vann.”
Rene Tufte Simonsen har vært fadder for Joquina i Bolivia fra 1997 til 2006, da Joquina fylte 18 år. Rene er nå fadder for lillesøsteren hennes Maria.

“Jeg ser slik på det at jeg godt kan unnvære en ny genser, en drink på byen eller en ny CD hver måned, hvis de pengene i stedet kan sikre en bedre framtid for et barn i et u-land.”
Anne Lyngskjær er fadder til Alesandro i Guatemala. Hun besøkte ham i juli 2006.